Pneumokokvaccination

Personer, med særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom, tilbydes i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer gratis vaccination for pneumokokker. I modsætning til influenzavaccination, skal man ikke pneumokokvaccineres årligt. Normalt anbefales revaccination efter 6 år. Pneumokokvaccinationer foretages fra 15. september til senest 15. januar 2023.

Kontakt klinikken og bestil tid til vaccination hos vores lægestuderende eller sygeplejersker, hvis du ønsker vaccinen og hører til blandt de nævnte grupper af patienter.

Følgende patientgrupper er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination:

1) Personer med bopæl et af de følgende steder:
a) Plejehjem, jf. servicelovens § 192, plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v., plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap, og friplejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om friplejeboliger.
b) Botilbud efter §§ 107, 108 eller 110 i serviceloven.
c) Botilbudslignende botilbud efter § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn, hvis personen modtager socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85.

2) Personer, der er fyldt 65 år senest den 15. januar 2023.

3) Personer, som har en kronisk lidelse som nævnt nedenfor:
a) Personer med manglende milt eller dysfunktion af milten.
b) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.
c) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.
d) Personer med liquorlækage.
e) Personer med tidligere invasiv pneumokoksygdom.
f) Personer med Cochlear implantation.
g) Personer med stamcelletransplantation.
h) Personer med organtransplantation.
i) Personer med diabetes mellitus.
j) Personer med kronisk hjertesygdom.
k) Personer med kronisk lungesygdom.
l) Personer med kronisk nyresygdom.
m) Personer med kronisk leversygdom.

4) Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har sygdomme eller tilstande, der giver særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom, som nævnt nedenfor, efter en lægelig vurdering:
a) Personer med cyanotiske hjertesygdomme.
b) Personer med hjerteinsufficiens.
c) Personer som har gennemgået palliativ operation for hjertesygdom.
d) Personer med hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation.
e) Personer med kronisk lungelidelse (f.eks. cystisk fibrose).
f) Personer med hypodynamisk respirationsinsufficiens.
g) Personer med nefrotisk syndrom.
h) Personer med immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.

5) Personer med andre alvorlige sygdomme eller tilstande, som efter en konkret lægefaglig vurdering giver særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom.

6) Svejsere.