Pneumokokvaccination

Personer, med særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom, tilbydes i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer gratis vaccination for pneumokokker. Der har i en periode været mangel på denne vaccine i landet, men den tilbydes nu igen i praksis. I modsætning til influenzavaccination, skal man ikke pneumokokvaccineres årligt. Normalt anbefales revaccination efter 5 år.

Kontakt klinikken og bestil tid til vaccination hos vores lægestuderende eller sygeplejersker, hvis du ønsker vaccinen og hører til blandt de nævnte grupper af patienter.

Følgende patientgrupper er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination:

 • Alle personer, der er fyldt 65 år.
 • Beboere på plejehjem, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende boligenheder.
 • Personer, som er fyldt 2 år, med:
  • manglende eller dysfunktion af milten
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • medfødt eller erhvervet immundefekt
  • liquorlækage
  • tidligere invasiv pneumokoksygdom
  • Cochlear implantation
  • udført stamcelletransplantation
  • udført organtransplantation
 • Personer under 18 år med:
  • cyanotiske hjertesygdomme
  • hjerteinsufficiens
  • palliativ operation for hjertesygdom
  • hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
  • kronisk lungelidelse (f.eks. cystisk fibrose)
  • hypodynamisk respirationsinsufficiens
  • onefrotisk syndrom
  • immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor vedkommende ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom

Fra 15. december 2021 til og med februar 2022 udvides tilbuddet, så også personer under 65 år med følgende sygdomme kan blive vaccineret:

 • diabetes
 • kronisk lungesygdom, fx KOL eller kronisk bronkitis
 • kronisk nyresygdom, fx kronisk nyresvigt
 • kronisk hjertesygdom, fx hjertesvigt
 • kronisk leversygdom, fx cirrose eller kronisk hepatitis

Desuden kan svejsere blive vaccineret gratis, fordi de har en erhvervsrelateret øget risiko for alvorlig pneumokoksygdom.