Alle gravide i Danmark tilbydes forebyggende helbredsundersøgelser for at graviditet og fødsel kan forløbe bedst muligt for mor og barn.

Undersøgelserne hos lægen er gratis og indgår i et samspil med kontrol hos jordemoder og eventuelt svangreambulatorium på sygehuset.

Allerede 3 måneder før graviditeten og indtil 12 uger henne i graviditeten anbefales det, at man tager 1 tablet Folsyre á 400 mikrogram dagligt. 

Gravid ?

– Tests købt på apoteket til påvisning af graviditet er meget specifikke og pålidelige. Graviditetstest kan også udføres i praksis ved aflevering af urinprøve.

– Graviditet kan påvises ved udebleven menstruation, men er prøven negativ på dette tidspunkt, og vedbliver menstruation at udeblive, gentages testen efter cirka 14 dage, hvor de fleste graviditeter vil kunne påvises.

Hvis du er blevet gravid

– Kontakt snarest praksis mhp planlægning af graviditetsundersøgelserne.

– Husk altid urinprøve til svangreundersøgelserne.

– Husk at tage et dagligt tilskud på 400 mikrogram folsyre.