Gunver Lillevang

Gunver Lillevang

Læge

Speciallæge i almen medicin

Født i 1969.
Læge fra Københavns Universitet 1998
Speciallæge i almen medicin 2006
Speciallæge i samfundsmedicin 2008
Praktiserende læge siden 2011
Søfartslæge autoriseret af Søfartsstyrelsen
Postgraduat klinisk lektor i almen medicin, Københavns Universitet
Bestyrelsesmedlem Lægeforeningen
Bestyrelsesmedlem i Praktiserende Lægers Organisation

Medlem af Praktiserende Lægers Organisation, Lægeforeningen, Dansk Selskab for Almen Medicin og Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse

Thomas Hansen

Thomas Hansen

Læge

Speciallæge i almen medicin

Født i 1972.
Læge fra Københavns Universitet 2001
Speciallæge i almen medicin 2011
Praktiserende læge siden 2011
Tilknyttet læge, Lindegården, Roskilde Klyngekoordinator, Roskilde Storklynge, for praktiserende læger i Roskilde Kommune

Medlem af Praktiserende Lægers Organisation, Lægeforeningen og Dansk Selskab for Almen Medicin

Louise Traberg

Louise Traberg

Læge

Speciallæge i almen medicin

Født i 1976.
Læge fra Københavns Universitet 2007
Speciallæge i almen medicin 2019
Praktiserende læge siden 2020
Plejehjemslæge, Hyrdehøj Plejecenter

Medlem af Praktiserende Lægers Organisation, Lægeforeningen og Dansk Selskab for Almen Medicin

Lars Jørgensen

Lars Jørgensen

Læge

Speciallæge i almen medicin.

Født i 1984.
Læge fra Københavns Universitet 2012
Speciallæge i almen medicin 2019

Medlem af Praktiserende Lægers Organisation, Lægeforeningen og Dansk Selskab for Almen Medicin

Thomas Ankjær

Læge, vikar i praksis

Speciallæge i almen medicin.

Født i 1967.
Læge fra Københavns Universitet 1996
Speciallæge i almen medicin 2005
Tidligere praktiserende læge
Diplomlæge i idrætsmedicin

Medlem af Praktiserende Lægers Organisation, Lægeforeningen og Dansk Selskab for Almen Medicin

Preben Larsen

Læge, vikar i praksis

Speciallæge i almen medicin.

Født i 1948
Læge fra Københavns Universitet
Speciallæge i almen medicin
Tidligere praktiserende læge

Medlem af Praktiserende Lægers Organisation, Lægeforeningen og Dansk Selskab for Almen Medicin

Jakob Kodal

Læge, vikar i praksis

Læge i uddannelsesstilling

Læge, vikar i praksis