NB! Medbring altid sundhedskort på alle personer, som henvendelsen drejer sig om.

Konsultationer

Konsultationer afholdes efter aftale i tidsrummet 8-16 hos klinikpersonale, sygeplejersker og læger. Onsdag har vi desuden sene eftermiddagstider.

Der afsættes 10-15 minutter til hver konsultation incl. det administrative arbejde. Ved flere eller komplicerede problemer kan det blive nødvendigt med flere konsultationstider på forskellige dage. I særlige tilfælde og efter aftale med den enkelte læge kan der afsættes længere tid end 15 minutter ad gangen.

Afbud

Husk at melde afbud snarest muligt, hvis du ikke kan komme til din aftalte tid, så en anden kan få glæde af tiden. Ring på 46354080, tryk 3, og læg dit navn og hvilken tid det drejer sig om.

Forsinkelser

Vi forsøger at overholde de skemalagte tider så godt som muligt, men pludselig alvorlig sygdom eller svære problemer kan kræve lægelig indsats her og nu og dermed sprænge tidsrammen med forsinkelser til følge.

Når du bestiller tid

Oplys venligst om det evt. drejer sig om graviditetsundersøgelse, børneundersøgelse, spiraloplægning, attestudfyldelse eller henvendelse vedrørende flere personer, idet disse henvendelser kan tage lidt ekstra tid.
Såfremt du bestiller tid til udfyldelse af attest bedes det oplyst, hvilken type attest, det drejer sig om.