Søfartslæge

Lægeundersøgelse af søfarende og fiskere må i Danmark kun udføres af søfartslæger, som er godkendt af Søfartsstyrelsen.
Læge Gunver Lillevang er godkendt søfartslæge.

Sundhedsbevis for søfarende

For at kunne arbejde om bord på et dansk skib, skal du regelmæssigt gennemgå en lægeundersøgelse hos en søfartslæge og erklæres egnet til at arbejde til søs. Hvis du er optaget på en søfartsuddannelse, skal du ligeledes undersøges hos en søfartslæge.

Søfartslægen foretager et skøn over, hvorvidt din fysiske og psykiske tilstand gør dig egnet til at arbejde på et skib jfr. de bekendtgørelser, der til enhver tid findes på området.

Lægeundersøgelsen skal som hovedregel betales direkte af dig. Siden får du refunderet udgiften hos din arbejdsgiver. Betaling foregår kontant eller via Mobile Pay.

Lægeundersøgelsen betales af Søfartsstyrelsen, hvis du er optaget på en søfartsuddannelse. Du skal i så fald medbringe og forevise optagelsesbrev fra skolen.

Praktisk

Vi anbefaler, at du bestiller tid til lægeundersøgelse i god tid. Ring til praksis på 46 35 40 80. Du kan ikke bestille tid elektronisk.

Til lægeundersøgelsen skal du medbringe:

  • Pas eller kørekort skal altid medbringes
  • Sundhedsbevis skal medbringes, hvis du har et i forvejen
  • Hvis du bruger briller eller kontaktlinser, skal disse medbringes
  • Hvis du er optaget på en søfartsuddannelse, skal optagelsesbrev medbringes
  • Hvis du får daglig medicin eller har været indlagt på sygehus siden sidste undersøgelse hos en søfartslæge, medbring da gerne dokumentation fra læge eller sygehus, du kan evt. medbringe udskrift af din journal fra sundhed.dk
  • Medbring kontanter eller Mobile Pay til betaling for lægeundersøgelsen

Når du ankommer til klinikken, skal du kontakte sekretæren i skranken. Du får her en blanket, du skal udfylde og tage med ind til lægen (English form). Du skal også aflevere en urinprøve.

Prisen for lægeundersøgelsen på 1005 kr. (Kontant eller MobilePay) betales hos sekretæren, inden du kommer ind til lægen. Vi tager forbehold for prisændringer; prisen fastsættes løbende af Søfartsstyrelsen.

Lægen udfærdiger dit sundhedsbevis i forbindelse med lægeundersøgelsen og anfører i den forbindelse, om du er egnet til skibstjeneste, evt. med begrænsninger. Hvis du bliver erklæret uegnet til skibstjeneste, vil lægen udlevere et sundhedsbevis med denne påtegning.

Attest til fritidssejlere

Du kan bestille tid til at få udarbejdet Syns- og høreprøveattest for fritidssejlere. Ring til praksis på 46 35 40 80.

Til undersøgelsen skal medbringes billedlegitimation f.eks. pas eller kørekort.

Lægeattesten koster 750 kr. , som skal betales kontant eller via Mobile Pay.