Klinikken har meget stort fokus på uddannelse og læring i dagligdagen.

Klinikken er tilknyttet Københavns Universitet.
Klinikken har medicinstuderende på klinikophold både på 1. og 6. semester kandidatuddannelsen.
Klinikken har endvidere tutorlægefunktion for kurset Tidlig Patientkontakt på 1. semester bachelor i medicin.

I klinikken har vi et hold af medicinstuderende på forskellige semestre ansat som medhjælpere i praksis. De medicinstuderende har egne konsultationer med diverse laboratoriefunktioner. Vi har stort fokus på læring og uddannelse også for medicinstuderende tilknyttet praksis på denne vis.

Klinikken er tilknyttet som tutorpraksis i Region Sjælland.
Klinikken er tutorpraksis for den kliniske basisuddannelse af nyuddannede læger og for speciallægeuddannelsen i almen medicin.