Priser på attester og vaccinationer.

For de fleste danske statsborgere er hovedparten af ydelser i praksis dækket af sygesikringen. Der er dog nogle attester, vaccinationer og andet, man selv skal betale for. Er man tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal man desuden betale en egenandel af almindelige konsultationer og ydelser.

Nedenstående prisliste er vores generelle liste over ydelser man selv betaler:

Sygesikringsgruppe 2:
Konsultation sygesikringsgruppe 2: kr. 300,-
Attester:
Motorattest: kr. 600,-
Attest ved afbestilling af rejse: kr. 750,-
Lægeerklæring til invalideskilt: kr. 600,-
Mulighedserklæring betalt af arbejdsgiver: kr. 600,-
Andre attester: Afhængig af tidsforbrug pr. påbegyndt 15 min                               (timepris 2400 kr ex moms)
Ansøgning om medicintilskud kr. 300,-
Vaccinationer:
Influenzavaccination af patienter, raske under 65 år: kr. 300,- / ikke aktuelt i 2023
Influenzavaccination af patienter over 65 år og visse patienter med kronisk sygdom, anbefalet af Sundhedsstyrelsen: Gratis / Book via www.vacciner.dk
Regionen varetager alle influenza vacciner 2023
Pneumokokvaccination:  kr. 300,-
Pneumokokvaccination til visse patienter med kronisk sygdom, anbefalet af Sundhedsstyrelsen: Gratis
Rejsevaccinationer:
Hepatitis A: Skal hentes på apoteket med recept
Hepatitis B: Skal hentes på apoteket med recept
Hepatitis A+B: Skal hentes på apoteket med recept
Stivkrampe/difteri:: 300,-
Japansk hjernehindebetændelse: Bestilles fra Seruminstituttet, kontakt praksis
Gul feber: Bestilles fra Seruminstituttet, kontakt praksis
Konsultation i forbindelse med rejsevaccination: kr. 300,-
Vejledende konsultation vedr. rejsevaccination: kr. 300,- pr. påbegyndt 15 min

Alle faste priser er inkl. moms

Ring eller skriv hvis du ønsker råd, vejledning og oplysning
om priser på andre vaccinationer eller ydelser.