Til brug for udredning af vandladningsgener, særligt inkontinens for urin, benyttes væske-vandladningsskema med registrering i 3 døgn. De 3 døgn behøver ikke at være sammenhængende, men kan være 3 forskellige døgn, hvor det kan lade sig gøre at registrere indtag af væske samt vandladning. Skemaet kan hentes her: