Vores lægepraksis er en kompaniskabspraksis, hvilket betyder, at du som patient er tilmeldt både Gunver Lillevang, Thomas Hansen, Lars Jørgensen og Mette Regel. Du kan naturligvis altid bestille tid hos en bestemt læge, men i akutte tilfælde vil der ofte kun være én  læge til rådighed.

Klinikkens personale – lægesekretær, sygeplejersker og lægestuderende –forestår en del af klinikkens aktiviteter. Du kan bestille tid hertil på samme måde, som du bestiller tid hos lægerne.

I klinikken vil du ofte møde uddannelseslæger, der er under uddannelse enten til speciallæge i almen medicin eller i klinisk basisuddannelse. Uddannelseslægerne arbejder tæt sammen med de ældre kolleger, der står som garanter for, at det sundhedsfaglige arbejde er i orden. Til tider vil du også kunne møde lægestuderende i korte uddannelsesforløb i klinikken.