Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse i almen medicin eller klinisk basisuddannelse.

Uddannelseslæger er færdiguddannede læger, der som minimum har haft 6 måneder på et hospital, inden de kommer ud i en klinik.

Uddannelseslæger, der i øjeblikket er tilknyttet klinikken:

Læge i klinisk basisuddannelse Kaziwa Rasoul

Læge i almenmedicinsk speciallægeuddannelse Lejla Schmidt